Lehdistötiedote

Vuoden Tietoturvapäällikkö: Gemalto Oy:n tietoturvapäällikkö Helvi Salminen

Julkaistu: 
08.05.2014 - 10:50

Tietoturva ry:n hallitus on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Helvi Salmisen, joka työskentelee Gemalton Suomen toimintojen tietoturvapäällikkönä. Sen lisäksi, että Salminen on työssään ansiokkaasti kehittänyt tietoturvallisuuden edellytyksiä voimakkaasti säädellyissä korkean turvatason ympäristöissä, on hän esimerkillisesti edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakamista toimimalla aktiivisesti alan asiantuntijaverkoistoissa sekä luennoimalla yhdistysten ja oppilaitosten koulutustilaisuuksissa.

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2014 -tutkimus: Suomalaisissa yrityksissä laiminlyödään projektien onnistumisen seurantaa

Julkaistu: 
07.05.2014 - 09:20

Suomalaisissa yrityksissä laiminlyödään projektien onnistumisen seurantaa

Osaamisella tuottavuusongelman ja kestävyysvajeen kimppuun

Julkaistu: 
25.03.2014 - 06:38

Suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin toiminnan kehitykseen on turvattava riittävä osaaminen, jotta tuottavuus kasvaa kestävyysvajeen selättämiseen vaadittavalle tasolle. Tuloksellisen toiminnan kehityksen tärkeimpiä menetelmiä on kokonaisarkkitehtuuri, jonka todellisista osaajista on huutava pula.
 

IT-barometri 2013: Ulos taantumasta IT:tä hyödyntämällä

Julkaistu: 
17.12.2013 - 10:17

IT koetaan edelleen enemmän osaksi taantuman syitä kuin sen ratkaisuja

Tietotekniikan liiton kuudenteen IT-barometritutkimukseen osallistuneet runsaat 200 liiketoiminta- ja tietotekniikkajohtajaa kokevat IT:n vaikutukset liiketoimintaan erittäin myönteisiksi. He arvioivat tietotekniikan merkityksen vielä kasvavan. IT:n mahdollistamien innovaatioiden koettiin kasvattaneen yritysten liikevaihtoa vuoden aikana viidellä prosentilla, alentaneen kustannuksia viidellä prosentilla ja parantaneen kannattavuutta yli neljällä prosentilla.

Kysely: Eettiset ongelmat IT-työssä

Julkaistu: 
09.12.2013 - 10:53

Kerro kokemuksiasi ja näkemyksiäsi IT-alan tehtävissä kohtaamistasi eettisistä kysymyksistä tai ongelmista.

Tietotekniikan liiton Etiikan työryhmä kartoittaa oheisella kyselyllä IT-ammattilaisten työssään kohtaamia eettisiä ja moraalisia ongelmia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tuloksia julkaistaan työryhmän toimittamassa kirjassa ja tieteellisillä foorumeilla.

Korvenmaa jatkaa TTL:n hallituksen johdossa

Julkaistu: 
05.12.2013 - 14:30

Tietotekniikan liitto valitsi uuden hallituksen liittokokouksessaan 26.11. Puheenjohtajana jatkaa Ciscon maajohtaja Esa Korvenmaa. Uusina jäseninä hallitukseen tulivat UPM:n tietohallintojohtaja Turkka Keskinen, SEK Loyalin toimitusjohtaja Satu Yrjänen sekä Jarkko Orava, joka opiskelee Oulun yliopistossa.

IT-ura-tutkimus 2013: Koulutus näkyy IT-ammattilaisten palkoissa

Julkaistu: 
13.09.2013 - 09:12

Palkat IT-alalla ovat edelleen keskimääräistä suurempia, vaikka epävarma taloustilanne heijastuukin palkkakehitykseen. Etätöiden tekeminen on alalle tyypillistä ja koulutus näkyy palkkapussissa.

Komisario Tuomo Korhoselle Keski-Suomen maakunnallinen ICT-palkinto

Julkaistu: 
12.06.2013 - 03:00

 

Jyväskylän yliopisto tiedottaa 12.6.2013

Tietojärjestelmähankinnoista vajaa puolet onnistuu

Julkaistu: 
13.06.2013 - 12:41

Tutkimus paljastaa puutteita tietojärjestelmien hankintaosaamisessa. Suurinvestointeja tehdään liian pienillä resursseilla, eikä tietojärjestelmähankkeiden onnistumista mitata riittävästi. 

Näkövammaisten mobiilipalvelu ja Verohallinto ovat vuoden it-vaikuttajia

Julkaistu: 
06.03.2013 - 02:07

Lehdistötiedote 6.3.2013

Tietotekniikan liitto valitsi vuoden 2012 tietotekniikkavaikuttajaksi Verohallinnon sähköisten palvelujen edistäjänä. Vuoden tietotekniikkatuotteeksi valittiin näkövammaisille tarkoitettu BlindSquare-sovellus.

”Verohallinto on sähköisten palvelujen kehittämisessä julkisen sektorin edelläkävijä. Sähköiset veropalvelut helpottavat käytännössä jokaisen suomalaisen arkea. Ne säästävät aikaa ja vaivaa – ja lisäävät näin koko yhteiskunnan tuottavuutta”, Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Robert Serén perustelee valintaa.

Julkaise syötteitä