CEPIS julkaisi tutkimuksen Eurooppalaisesta IT-osaamisesta

Julkaistu: 
17.08.2011 - 12:13

Cepis logoCEPIS (Council of European Professiona Informatics Societies) on julkaissut Euroopan laajuisen tutkimuksensa ”Survey of Professional e-Competence in Europe”, joka koskee eurooppalaisten IT-ammattilaisten osaamista. Suomesta kyselyyn osallistui 251 vastaajaa. Suomen osalta tutkimus tehtiin yhteistyössä Tietotekniikan liiton kanssa.

Tutkimuksesta käy ilmi erityispiirteitä suomalaisten IT-ammattilaisten keskuudessa. Suomalaisten vastaajien keski-ikä on useamman vuoden korkeampi verrattuna muihin maihin.  Suomalaisten vastaajien keski-ikä tutkimuksessa on 45 vuotta, kun koko Euroopan vastaajien keski-ikä on vain 41 vuotta. Suuri osa suomalaisista vastaajista työskentelee suurissa organisaatioissa ja pienten ja keskisuurten yritysten vastaukset jäivät marginaalisiksi.

Neljäsosa (24 %) suomalaisista vastaajista on naisia, mikä muuhun Eurooppaan (16 %) verrattuna on todella korkea luku. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suomalaisilla IT-ammattilaisilla on poikkeuksellisen korkea koulutus. Ylemmän korkeakoulututkinnon tai sitä korkeamman tutkinnon suorittaneita suomalaisista vastaajista on 55 %, kun Euroopan muiden maiden keskiarvo on vain 51 %.

Suomalaisvastaajien tulokset osaamista kartoitettaessa näyttävät huonommalta. Niin kutsuttu ”knowledge-index” on suomalaisvastaajien osalta eurooppalaista keskitasoa heikompi kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Yksittäisistä ammattiryhmistä IT Systems Architect -ryhmä erottuu edukseen. Heidän vastaustensa mukaan suomalainen osaaminen on muun Euroopan keskiarvon yläpuolella. Tutkittava joukko on kuitenkin niin pieni, että tutkimuksen perusteella ei voida varmuudella tehdä koko Suomea koskevia yleistyksiä vaan tutkimus antaa tietoa nimenomaisesta tutkitusta joukosta. Tutkimusraportissa ei oteta kantaa siihen mistä tämä keskivertoa huonompi tulos osaamisessa johtuu. Onko kyse siitä, että suomalainen IT-osaaminen on jäämässä jälkeen muusta Euroopasta vai vaikuttaako tutkimustuloksiin suomalaisvastaajien vaatimattomuus omaa osaamista arvosteltaessa.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan eri maiden osalta on luettavissa osoitteessa http://www.cepis.org/professionalecompetence