Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tutkimus 2014

Suomalaisissa yrityksissä laiminlyödään projektien onnistumisen seurantaa

Vain reilu kymmenesosa (12 %) vastaajista kertoi yrityksensä seuraavan projektien liiketoimintahyötyjen toteutumista joka kerta, ja jopa yli puolet yrityksistä (52 %) seuraa tuloksia vain harvoin tai ei koskaan.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti

Katso infograafi

Tutkimus 2013

Tietohallinnot kokevat roolinsa selkeytyneen merkittävästi

Yli puolet Suomen tietohallinnoista kokee, että heidän toimintaansa ymmärretään entistä paremmin. Edellisvuoteen verrattuna luku on kaksinkertaistunut - vuonna 2012 26 % ja nyt 52 %.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti

Tutkimus 2012

Yritysten tiukentunut kustannustenhallinta näkyy tietohallinnoissa

Tiukentunut kustannustenhallinta näkyy suomalaisyritysten tietohallinnoissa. ICT:n toimintaa johdetaan ja seurataan yhä vahvemmin kustannusten näkökulmasta. Edellisvuoteen verrattuna liiketoimintajohto näkee ICT:n myös enemmän operatiivisena toimintana kuin osana yritysstrategian toteutusta.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti


Tutkimus 2011

Suomalaisyritykset edelleen huonosti varautuneita IT-palveluiden häiriötilanteisiin

Muun muassa tämä tulos tuli esiin Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n yhteistyössä toteuttamassa valtakunnallisessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa -kyselytutkimuksessa. Toista kertaa toteutettu tutkimus kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista. 

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti


Tutkimus 2010

Yli 80 %:lla yritysten johdosta on vaikea hahmottaa mistä ICT-toiminnassa on kyse

Muun muassa tämä tulos tuli esiin Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n yhteistyössä toteuttamassa, valtakunnallisessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010-kyselytutkimuksessa. Tuore tutkimus kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti