Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tutkimus 2013

Tietohallinnot kokevat roolinsa selkeytyneen merkittävästi

Yli puolet Suomen tietohallinnoista kokee, että heidän toimintaansa ymmärretään entistä paremmin. Edellisvuoteen verrattuna luku on kaksinkertaistunut - vuonna 2012 26 % ja nyt 52 %.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti

Tutkimus 2012

Yritysten tiukentunut kustannustenhallinta näkyy tietohallinnoissa

Tiukentunut kustannustenhallinta näkyy suomalaisyritysten tietohallinnoissa. ICT:n toimintaa johdetaan ja seurataan yhä vahvemmin kustannusten näkökulmasta. Edellisvuoteen verrattuna liiketoimintajohto näkee ICT:n myös enemmän operatiivisena toimintana kuin osana yritysstrategian toteutusta.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti


Tutkimus 2011

Suomalaisyritykset edelleen huonosti varautuneita IT-palveluiden häiriötilanteisiin

Muun muassa tämä tulos tuli esiin Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n yhteistyössä toteuttamassa valtakunnallisessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa -kyselytutkimuksessa. Toista kertaa toteutettu tutkimus kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista. 

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti


Tutkimus 2010

Yli 80 %:lla yritysten johdosta on vaikea hahmottaa mistä ICT-toiminnassa on kyse

Muun muassa tämä tulos tuli esiin Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n yhteistyössä toteuttamassa, valtakunnallisessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010-kyselytutkimuksessa. Tuore tutkimus kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista.

Lue koko tiedote

Lue koko tutkimusraportti